Írásbeli vizsga tesztkérdései

Képfelismerés

Vadászati idények

Szóbeli vizsga kérdéssora

Milyen részekből áll az elméleti vizsga?

1. írásbeli vizsga

a) Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak 50 kérdést tartalmazó tesztlapot kell kitöltenie (a tesztkérdéseket tartalmazza a “A vadászvizsga írásbeli kérdései és képanyaga” c. kötet), melyre 50 perc áll rendelkezésre. A megfelelt eredményhez a vizsgázónak legalább 40 kérdésre kell hibátlanul válaszolnia.

b.) A vizsgázónak 10 vadászható fajvadászati idényét kell helyesen leírnia a megfelelő jogszabályi vonatkozásokkal együtt. A vizsgarész eredményes, ha a vizsgázó legalább 9 kérdést hibátlanul válaszolt meg.

2. szóbeli vizsga

Szóbeli vizsgára a vizsgázó csak az eredményes írásbeli vizsga után bocsátható.

A szóbeli vizsga első részében a faj- és trófeaismeret felmérésére szolgáló 200 darabos fotógyűjteményből 15 darabot kell megtekintenie (fotó, vagy vetített kép, a képanyagot tartalmazza a “A vadászvizsga írásbeli kérdései és képanyaga” c. kötet). A bemutatott képeken 8 nagyvad (5 trófeás és 3 tarvad) és 4 apróvad fajnak, továbbá 2 védett és 1 fokozottan védett állatfajnak a teljes alakos, illetve trófeás képe látható. A felismerésre és a válaszra képenként 20 másodperc áll rendelkezésre. Megfelelt a vizsgázó, ha minden vadászható fajt és a védett fajok közül – a fokozottan védett faj tévesztése nélkül – legalább kettőt faj szerint helyesen felismert, a trófeás vad esetében pedig 5 esetből 4-szer helyesen minősítette korcsoport és elejthetőség szempontjából.

A szóbeli vizsga második részében a vizsgázó 5 kérdést tartalmazó tételt húz. A felkészülési idő 15 perc. Eredményes a szóbeli vizsga, ha a vizsgázó a tételben szereplő összes kérdésre jó választ ad.

Írásbeli vizsga tesztkérdései

Gyakoroljon az 50 kérdéses gyakorló-vizsgánkkal, vagy a témakörönkénti 25 kérdéses tesztjeinkkel.

Képfelismerés

Gyakoroljon tanulókártyáink segítségével, kategóriákra bontott csoportokban.

Vadászati idények

Gyakoroljon tanulókártyáink segítségével, ismerje meg az OMVK kiegészítéseit.

Szóbeli vizsga tételsora

Ismerje meg az OMVK által meghatározott szóbeli vizsga tételsorát.